ДЕТРАЛ СПРЕЙ ЗА БОРБА С ЛЕТЯЩИ И ПЪЛЗЯЩИ НАСЕКОМИ 500 мл

5.70 лв.

ДЕТРАЛ СПРЕЙ ЗА БОРБА С  ЛЕТЯЩИ И ПЪЛЗЯЩИ НАСЕКОМИ
Наименование на активното вещество: Делтаметрин 0.015 г/100 г Област на приложение: за борба с летящи насекоми (мухи) в битови помещения, обекти за производство и търговия с храни, обекти с обществено предназначение и др.
Категория на потребители: професионална и масова.
Група 3 . Биоциди за борба с вредителите.
Подгрупа 18 .Инсектициди, акарициди и биоциди за борба с други членестоноги”. Рискови фрази (R-фрази):
Препаратът е вреден за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.
Начин на употреба:
Разклатете добре преди употреба. Дръжте опаковката вертикално. Пръскайте директно върху повърхността от разстояние 45 см.  до намокряне на повърхността като избягвате прекалено намокряне.

По време на пръскането в помещението да няма хора и домашни любимци, а хранителните продукти и напитки да бъдат покрити. Не се изисква затваряне на помещението след напръскваме. Да се прилага в добре проветрявано помещение.
Разходна норма: 5л /100 м2. Обработката може да бъде повторена при необходимост.
Съвети за безопасност
Да се пази далече от достъп на деца.
Да не се вдишват парите. Да се използва само на проветриви места.
При звдишване или поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покоже етикета.
Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък!
Да не се допуска изпускане в околната среда!

Вносител:www.skph.eu • info@skph.eu

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „ДЕТРАЛ СПРЕЙ ЗА БОРБА С ЛЕТЯЩИ И ПЪЛЗЯЩИ НАСЕКОМИ 500 мл“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Shopping Cart
Scroll to Top